Geen booster voor Oostenrijk!

Zojuist is ons een verhaal ter ore gekomen dat op diverse social media kanalen de ronde doet. Onze boostercampagne kan gebruikt worden voor een boosterprik zodat de skivakantie in Oostenrijk doorgang kan vinden. Laat duidelijk zijn dat dit niet het geval is. Wij hebben, geheel vrijwillig, aangeboden om de GGD te helpen voor de meest kwetsbare patiënten in onze huisartsenpraktijk. Daarom krijgen we, beperkt, vaccins om voor deze doelgroep te zetten. Het is momenteel nog spannend of we daadwerkelijk het aantal zullen krijgen dat we op papier nodig hebben. Bent u gezond en van plan even een booster mee te pakken voor een vakantie in Oostenrijk, dan zorgt u voor een tekort aan boosters voor de meest kwetsbare patiënten van deze wijk.

Onze actie is met goede intentie op touw gezet, zonder enig belang behalve de gezondheid van onze patiënten. Wij betreuren deze berichten en hopen u uw eigenbelang niet vooropstelt ten opzichte van de gezondheid van uw medemens. Helaas zullen we daarom morgen toch gaan controleren of u bekend bent in de huisartsenpraktijk en of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een boostervaccin. Dit leidt uiteraard tot langere wachttijden en ongemak.

Booster Brandevoort donderdag 23 december

Beste Patient,

Donderdagavond 23 december gaan we boostervaccins toedienen vanaf 17:00 uur in buurthuis ’t Brandpunt. De vaccins zijn alleen bedoeld voor patiënten van huisartsenpraktijk Brandevoort die voldoen aan de voorwaarde voor een griepprik. De voorwaarden staan beschreven in een eerder nieuwsbericht op onze website. U weet of u aan de voorwaarden voldoet als u recent van ons ook een uitnodiging heeft gehad voor een griepvaccinatie. Het is absoluut niet de bedoeling dat wij vaccins gaan toedienen aan gezonde jonge patiënten maar juist aan de kwetsbaarste groep van onze wijk. Het aantal beschikbare vaccins dat ons is toegewezen door de GGD is beperkt, wij willen u vragen geen misbruik te maken van deze actie.

Mocht u willen komen vaccineren de volgende punten van aandacht:

 • Vanaf 17:00 uur welkom bij buurthuis ’t Brandpunt
 • Er kan een rij ontstaan, wees geduldig u komt aan de beurt
 • Neem uw paspoort of identiteitsbewijs mee
 • Draag een mondmasker en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • Vul bij binnenkomst eerst de gezondheidscheck in
 • Mocht bij gezondheidscheck blijken dat u niet in aanmerking komt voor een vaccin, volg de instructie van onze medewerkers
 • Volg de instructies van onze medewerkers
 • Vul na vaccinatie het registratieformulier in zodat wij uw QR-code kunnen aanvragen
 • Wacht 15 minuten na vaccinatie in de wachtzaal onder supervisie van onze surveillances

In de volgende gevallen mag en kan u niet in aanmerking komen voor een vaccin bij onze locatie:

 • De afgelopen 3 maanden heeft u corona gehad of bent u gevaccineerd tegen corona
 • U heeft bij de vorige vaccinatie een ernstige allergische reactie (huiduitslag binnen 4 uur, benauwdheid, flauwvallen, zwelling in het gezicht, mond of keel) gehad
 • U heeft een bloedstollingsziekte
 • U heeft in het verleden epilepsie-aanvallen gehad tgv vaccineren of koorts en niet recent met uw neuroloog overlegd of u gevaccineerd mag worden
 • U heeft op dit moment klachten van corona: koorts, fors hoesten, keelpijn, reuk en smaakverlies

Alstublieft bel niet de huisartsenpraktijk. Alle reguliere zorg moet doorgaan, deze campagne is een vrijwillige actie van ons die niet ten koste moet gaan van onze huisartsenzorg. Houd de website in de gaten voor nieuws.

Booster Campagne Brandevoort 23 december

Morgenavond gaat Huisartsenpraktijk Brandevoort net als vele huisartspraktijken in zuidoost Noord-Brabant, de kwetsbare patiënten voorzien van een boosterprik. We ondersteunen hiermee de lopende vaccinatiecampagne van de GGD zodat zo snel mogelijk de kwetsbare groepen uit onze samenleving beschermd kunnen worden tegen corona. We racen momenteel tegen de klok om ervoor te zorgen dat we morgenavond 23 december u van een vaccin kunnen voorzien. De vaccins zijn beschikbaar voor alle patiënten van huisartsenpraktijk Brandevoort die dit jaar ook een oproep hebben gehad voor de griepvaccinatie. Het gaat hierbij om patiënten:

 • Iedereen vanaf 60 jaar en ouder
 • Iedereen ouder dan 18 jaar de volgende aandoeningen:
  • hart of vaatziekte
  • diabetes
  • astma waarvoor inhalatie-corticosteroiden
  • COPD
  • nierziekte
  • reuma
  • dementie
  • epilepsie
  • M. Parkinson
  • Morbide obesitas (BMI>40)
  • Zwangeren
  • Bewezen longschade door corona

Heeft u de laatste 3 maanden een coronavaccin gehad of corona doorgemaakt dan komt u NIET in aanmerking voor een boostervaccin

Exacte tijd en plaats volgen zo spoedig mogelijk, Houd deze website in de gaten.

Booster Campagne Brandevoort 23 december

Naar aanleiding van de regionale actie waarbij huisartsen een gedeelte van de boostervaccinaties zullen gaan overnemen van de GGD, heeft huisartsenpraktijk Brandevoort besloten hieraan mee te doen. Wij denken als huisartsenpraktijk te kunnen meehelpen aan de opdracht om zo snel mogelijk de kwetsbaarste personen te beschermen tegen de komende coronagolf.

Het verzoek om mee te helpen met deze campagne werd gisteravond aan ons gedaan. De bedoeling is dat wij komende donderdag 23 december meedoen aan deze campagne. Ons rest minder dan 48 uur om ervoor te zorgen dat er naar schatting 1000 patiënten in Brandevoort gevaccineerd gaan worden. Een ongelooflijke uitdaging die we toch aan willen gaan voor u als patiënt.

De komende uren volgt meer nieuws op deze website. We willen u met klem vragen om niet naar de praktijk te bellen met vragen over de boosterprik. Wacht geduldig het nieuws hier af zodat onze lijnen vrij blijven voor reguliere huisartsenzorg. Alvast kunnen we melden dat er vaccins beschikbaar komen voor patiënten vanaf 18 jaar die normaliter voor de griepprik in aanmerking komen, die niet reeds geboosterd zijn door de GGD en die niet de afgelopen 3 maanden corona besmet zijn geweest. Waarschijnlijk vaccineren we in de avonduren. U hoeft geen afspraak te maken het wordt vrije inloop op een nog nader te bepalen lokatie.