Heeft u een klacht of opmerking?

Kan er iets beter of bent u ontevreden over de behandeling? Wij nodigen u van harte uit om hierover te praten met ons. Wij vinden het als huisarts maar ook als doktersassistent en praktijkmanager belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent of als u vindt dat iets beter kan, dan horen wij dit graag. Laat ons weten waarom u niet tevreden bent dan kunnen wij proberen uw probleem of klacht op te lossen. U mag hiervoor bellen met het praktijknummer of een email sturen naar manager@sgcb.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om het te bespreken.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Vindt u het lastig om het met ons te bespreken of komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris van Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken, zoals bemiddelen tussen u en uw huisarts of waarnemend huisarts. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vult u dan het klachtenformulier in op de website van skge.  

U kunt ook eerst bellen naar 088 0229190. Het is bij contact met skge wel van belang dat u aangeeft over welke zorgverlener uw klacht gaat.

Stuurt u liever uw klacht per post? Dan is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar: 

SKGE

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Geschilleninstantie Huisartsenzorg

Als u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist). De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.