Skip to content

Laatste Nieuws

Moderne wijk, modern gezondheidscentrum

Huisartsenpraktijk Brandevoort is onderdeel van het gezondheidscentrum Brandevoort. Wij willen huisartsenzorg bieden voor iedere bewoner van de nieuwbouwwijk Brandevoort te Helmond. Wij streven naar snel toegankelijke huisartsenzorg met vaste huisartsenduo’s voor iedere patiënt. Ons zorgaanbod willen we zo breed mogelijk maken zodat veel zorg dichtbij bereikbaar is. Door intensieve samenwerking met andere zorgaanbieders in het gezondheidscentrum, zijn we in staat veel aandoeningen binnen het gezondheidscentrum snel te behandelen. 

Huisartsenpraktijk voor Brandevoort

Gezondheidscentrum Brandevoort heeft als doelstelling iedere Brandevoorter van gezondheidszorg te kunnen voorzien. Zo is het de bedoeling dat iedere bewoner van de wijk Brandevoort zich kan inschrijven bij de huisartsenpraktijk. We stevenen inmiddels af op 10.000 ingeschreven patienten. Om te zorgen dat we niet vol raken, kunnen alleen inwoners van de wijk Brandevoort zich inschrijven bij de praktijk.

Ons team

Afspraak maken met uw huisarts?