Pilot UriCheQR app

We zijn deze week van start gegaan met een pilot ter verbetering van de zorg voor patiënten met mogelijk een blaasontsteking. We maken hierbij gebruik van een app die nog in testfase is. Het gaat om de UriCheQR app. Patiënten die vermoeden dat ze mogelijk een blaasontsteking hebben, kunnen hiervoor een potje pakken uit het rek naast de balie. Op het potje vindt u een QR-code. Door de QR-code te scannen met uw mobiel wordt automatisch een interactieve webpagina geopend, een zogenaamde webapp. U hoeft dus niets te downloaden en u kunt met elke smartphone gebruik maken van deze service.

De webapp zal met uw toestemming een aantal vragen stellen en u helpen bij het adequaat afnemen van een urine monster. De vragen zijn nodig om direct te kunnen bepalen wat voor u de beste zorg is. Zo kan het zijn dat u gezond bent en klachten heeft die bij een blaasontsteking passen. De app zal u dan instrueren de urine in te leveren bij de afgiftebalie. Terwijl u weer verder kunt gaan, zal de assistente uw urine onderzoeken en aan de hand van uw gegevens direct een behandeling kunnen starten. Het voorlopige streven is, dat u binnen 4 uur geholpen de juiste behandeling krijgt.

Maar het kan ook zijn dat u klachten aangeeft die mogelijk passen bij een nierbekken ontsteking of dat u door een andere aandoening kwetsbaar bent. De app zal u dan automatisch verwijzen naar de assistente die uw urine direct kan onderzoeken en u de juiste onderzoeken of behandeling kan aanbieden.

Door gebruik te maken van de UriCheQR app denken we sneller de juiste hulp te kunnen bieden voor patiënten met een mogelijke blaasontsteking. U hoeft niet meer te bellen voor een afspraak maar u zult wanneer nodig wel direct een afspraak krijgen. Als u gezond bent, krijgt u binnen dezelfde dag de juiste behandeling.

Mocht u gebruik willen maken van de app, de urinepotjes met QR-code liggen vanaf nu klaar bij de balie. De potjes zijn alleen bestemd voor urine-onderzoek in de huisartsenpraktijk en niet voor urine-onderzoek in het ziekenhuis.

Drukte door luchtweginfecties

Heeft u hoge koorts, een snotneus, een nare hoest en spierpijn? U bent momenteel niet de enige. Het aantal griepachtige klachten dat wij zien is ongekend hoog. Veel mensen zijn verbaasd dat de corona sneltesten negatief blijven of dat ze nu alweer ziek zijn terwijl ze net corona hebben gehad. Spreekt het NIVEL nog over een vermoedelijke griepgolf (https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mogelijk-griepepidemie-op-komst), wij denken dat deze inmiddels gaande is. Ook het aantal kinderen met langdurige koorts en hoestklachten is hoog.

Alles leidt tot drukte aan de telefoon en op de spreekuren. We hebben de afgelopen 2 weken al extra personeel ingezet maar kunnen niet meer garanderen dat u voor sommige klachten langer moet wachten dan u gewend bent. We verwachten dat deze drukte van tijdelijke aard is en beschouwen het maar als nasleep van de afgelopen corona pandemie. Maar u zult voorlopig merken dat u langer moet wachten op de assistente en de huisarts, wel zorgen we ervoor dat bij medische spoed u altijd aan de beurt komt.

Corona maatregelen grotendeels vervallen

Nu de besmettingscijfers dalen en met name de ziekenhuis-opnames en ic-opnames voor COVID19 drastisch zijn afgenomen, is er besloten onze corona maatregelen grotendeels te laten vervallen. Zo vervalt de 1,5 meter maatregel. Ook de verplichting tot dragen van een mondneusmasker is vervallen. Wel blijven we waakzaam voor kwetsbare patiënten. Dit doen we door actief te screenen op COVID19 bij patiënten die in de praktijk komen. Heeft u luchtwegklachten, dan vragen wij tevoren een corona sneltest te doen. Heeft u ondanks een negatieve sneltest toch last van klachten die mogelijk bij corona kunnen passen, dan vragen wij u een mondneusmasker te dragen. Dit om de verspreiding van corona te verminderen. Het kan ook zijn dat uw hulpverlener een mondneusmasker draagt. Dit kan zijn uit zelfbescherming maar ook om te voorkomen dat kwetsbare patiënten via de hulpverlener worden besmet met corona.

Mocht u om gezondheidsredenen liever niet willen plaatsnemen in de wachtkamer, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. Wij kunnen ervoor zorgen dat u in de behandelkamer onder beschermende maatregelen gezien wordt.