Skip to content

Werkwijze

De huisartsenpraktijk werkt in teams. Dit betekent dat u als patient vaste huisartsen heeft. De huisartsen werken onderling nauw samen en trachten hun patienten te kennen en noodzakelijke gegevens aan elkaar over te dragen. Het is niet mogelijk om een huisarts buiten uw vaste huisartsenteam te bezoeken. Bij hoge uitzondering kan het zijn dat u gezien wordt door een huisarts uit een ander team.

Team
Huisarts
Huisarts
Huisarts
1
Dhr. V. Kaiser
Dhr. J. Veldhuizen
Mw. A. van Grunsven
2
Mw. R. Keuning
Mw. K. Tielemans
3
Mw. D. Camron
Dhr. M. Schoots
Mw. D. van Gorp
Parkeergarage Brandevoort

Bereikbaarheid

De huisartsenpraktijk bevindt zich op de eerste etage van
gezondheidscentrum Brandevoort gelegen in het centrum van nieuwbouwwijk Brandevoort te Helmond. Onze praktijk is op alle werkdagen van 8:00 tot 17:00 geopend. Parkeren kan op de
dichtsbijzijnde gratis parkeerplaats bij de Albert Heijn.

Spreekuur

Voor een bezoek aan een van de zorgverleners dient u een afspraak te maken. Bij de huisarts duurt standaard een afspraak 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. De assistente zal vragen naar de reden van bezoek om in te schatten hoeveel tijd dit vergt en of u wellicht met spoed dient te worden gezien. Ook een doktersassistente heeft een wettelijke zwijgplicht.
_DSC3515
DEBMER_2012_001

Telefonisch spreekuur

Iedere dag heeft u de mogelijkheid om met uw huisarts telefonisch contact te hebben. U kunt tot 12:30 uur dezelfde dag bij de assistente een terugbelverzoek doen voor uw huisarts. De assistente zal vragen waar het om gaat zodat ze kan inschatten hoeveel tijd uw vraag nodig heeft en de huisarts zich kan voorbereiden. Belt u na 12:30 uur dan wordt het terugbelverzoek verschoven naar de volgende werkdag.

Visite

Het is mogelijk dat de dokter u beter thuis kan bezoeken omdat u bijvoorbeeld te ziek bent om naar de praktijk te komen of omdat u vanwege chronische ziekte of ouderdom niet goed in staat bent de praktijk te bezoeken. Soms is het echter toch noodzakelijk dat u naar de praktijk komt omdat er extra onderzoek dient te worden uitgevoerd. De afweging tot een huisbezoek gebeurt in gezamenlijkheid met uw huisarts en is geen opeisbaar recht. Enkel een vervoersprobleem is nooit een reden tot huisbezoek noch ambulancevervoer. Een huisbezoek dient uiterlijk 10:30 dezelfde dag te worden aangevraagd.

DEBMER_2012_044
download (1)

Spoedvisite

Het kan voorkomen dat de huisarts u met spoed dient te bezoeken omdat u te ziek bent om naar de praktijk te komen. U mag ten alle tijde verzoeken om een spoedvisite. De inschatting of deze visite dient plaats te vinden en in welk tijdsbestek zal door de huisarts worden gedaan. Hierbij kan het zijn dat u telefonisch vragen worden gesteld over uw aandoening. Ook kan het voorkomen dat er direct een ambulance wordt ingeschakeld omdat de huisarts inschat dat u met spoed naar het ziekenhuis moet.

Afmelden en niet verschijnen

Mocht u een afspraak bij een van onze zorgverleners niet door kunnen laten gaan, dan willen wij u vragen deze tijdig af te zeggen. Bent u niet verschenen op het spreekuur zonder tegenbericht dan spreken wij u hierop aan en wordt er een aantekening gemaakt in uw medisch dossier. Bij meermaals vergeten afspraken, zullen wij deze in rekening brengen. Deze rekening wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.