Skip to content

Corona vaccinatie & het gele boekje

Wij krijgen vaak de vraag van patienten of hun coronavaccinatie niet vermeld had moeten worden in het gele boekje. Er bestaat vrees dat er anders niet gereisd kan worden. De huisartsen is van begin af aan de opdracht gegeven om de coronavaccinatie te vermelden op een speciaal coronavaccinatie-kaartje. Er is nimmer gesproken over het gele boekje. Hoe zit het nou met het gele boekje?

Het gele vaccinatiepaspoort heeft geen officiële status als het om de covid-vaccinaties gaat. Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo. Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk. Daarin hoeft niets te veranderen, ook al hebben GGD’en nu besloten dat zij stempels gaan zetten. Het maakt voor de waarde van het vaccinatiebewijs niet uit. Als patiënten gewoon zelf het registratiekaartje dat ze al hebben gekregen goed bewaren, dan heeft dat dezelfde waarde als dat ze het in het vaccinatiepaspoort (laten) plakken.

Kortom uw registratiekaartje is een prima vaccinatiebewijs op dit moment. Daarnaast komt er per 1 juli een coronavaccinatie paspoort dat voor heel Europa geldig is. Dit document wordt momenteel ontwikkeld. Wij hebben iedere patiënt die door ons gevaccineerd is, doorgegeven aan het RIVM (tenzij u hiervoor geen toestemming heeft verleend). Hoe de precieze gang van zaken is omtrent dit vaccinatiebewijs kunt u terug vinden op de nieuwskanalen van het ministerie van VWS en Buitenlandse Zaken.

Wij merken dat het wel of niet registreren in het gele boekje tot discussies leidt aan de telefoon. Dit is jammer, het zorgt voor onnodige frustratie bij patiënten en zorgverleners maar bovenal tot extra druk op de gezondheidszorg. Momenteel is het druk in de praktijk door snel stijgende groei van de wijk Brandevoort, personele krapte en uitgestelde reguliere zorg die ingehaald moet worden. Uw verzoek tot registratie in het gele boekje is niet nodig en zal per 1 juli (zoals nu beloofd door minister de Jonghe) worden geregeld via een Europees vaccinatiebewijs. Wij willen u vragen voor uw begrip in deze.

Deel dit artikel:

WhatsApp
Twitter
Facebook
Email

Bekijk ook..

Modernisering van huidige telefooncentrale

Op woensdag 7 juni staat er een grote verandering te wachten met betrekking tot onze telefooncentrale; deze zal worden gemoderniseerd. Helaas kan deze overgang enige

Medische apps

Er zijn talloze medische apps verkrijgbaar variërend van uiterst handig tot complete non-sense. De GGD Nederland heeft een mooi overzicht gemaakt van allerlei handzame medische