Praktijk weer online bereikbaar

Wegens corona hebben we begin 2020 moeten beslissen om het maken van online afspraken tot nader order op te schorten. Het risico dat op deze manier mogelijk met corona besmette patienten in contact zouden komen met kwetsbare patienten, was te groot. Nu de corona-crisis achter ons ligt en de drukte aan de telefoon van ongekende grootte is, werd het snel tijd om de online afspraken mogelijkheid weer open te zetten. Vanaf vorige week is het weer mogelijk om online afspraken te maken op het spreekuur. U kunt slechts een reguliere afspraak inplannen. Dit wil zeggen dat u de in Nederland gebruikelijke afspraaktijd van slechts 10 minuten reserveert. In deze tijd kunt u 1 klacht bespreken met de huisarts. Heeft u meerdere klachten en verwacht u meer dan 10 minuten nodig te hebben dan heeft u twee opties. U kunt de assistente bellen met de vraag om meer tijd in te boeken (een dubbele afspraak) of u maakt zelf per klacht een afspraak online. Wij adviseren u het eerste te doen aangezien anders de kans groot is, dat u op verschillende dagen op het spreekuur moet komen.

Komt u voor een klacht van psychische aard (depressie, burnout, opvoedingsproblemen etc) dan mag u geen online afspraak inboeken. Voor dergelijke problemen dient u te bellen met de doktersassistente om een geschikte dubbele afspraaktijd in te boeken. De ervaring is dat dergelijke consulten geregeld uitlopen, onze assistentes zorgen ervoor dat dit weer niet leidt tot lange wachttijden in de wachtkamer.

Wij vragen vriendelijk uw medewerking te verlenen met bovenstaande. Zo houdt u in tijden van huisarts en personeelstekorten, de zorg zoveel mogelijk voor iedereen beschikbaar zonder al te lange wachttijden. Wellicht heeft u de kranten en het nieuws gevolgd, de capaciteitsproblemen in de zorg zijn na de coronacrisis fors toegenomen. Ook Huisartsenpraktijk Brandevoort kampt met personele krapte en toegenomen zorgvraag van patienten die momenteel niet terecht kunnen in ziekenhuis of GGZ instellingen.

Online afspraak maken

Pilot UriCheQR app

We zijn deze week van start gegaan met een pilot ter verbetering van de zorg voor patiënten met mogelijk een blaasontsteking. We maken hierbij gebruik van een app die nog in testfase is. Het gaat om de UriCheQR app. Patiënten die vermoeden dat ze mogelijk een blaasontsteking hebben, kunnen hiervoor een potje pakken uit het rek naast de balie. Op het potje vindt u een QR-code. Door de QR-code te scannen met uw mobiel wordt automatisch een interactieve webpagina geopend, een zogenaamde webapp. U hoeft dus niets te downloaden en u kunt met elke smartphone gebruik maken van deze service.

De webapp zal met uw toestemming een aantal vragen stellen en u helpen bij het adequaat afnemen van een urine monster. De vragen zijn nodig om direct te kunnen bepalen wat voor u de beste zorg is. Zo kan het zijn dat u gezond bent en klachten heeft die bij een blaasontsteking passen. De app zal u dan instrueren de urine in te leveren bij de afgiftebalie. Terwijl u weer verder kunt gaan, zal de assistente uw urine onderzoeken en aan de hand van uw gegevens direct een behandeling kunnen starten. Het voorlopige streven is, dat u binnen 4 uur geholpen de juiste behandeling krijgt.

Maar het kan ook zijn dat u klachten aangeeft die mogelijk passen bij een nierbekken ontsteking of dat u door een andere aandoening kwetsbaar bent. De app zal u dan automatisch verwijzen naar de assistente die uw urine direct kan onderzoeken en u de juiste onderzoeken of behandeling kan aanbieden.

Door gebruik te maken van de UriCheQR app denken we sneller de juiste hulp te kunnen bieden voor patiënten met een mogelijke blaasontsteking. U hoeft niet meer te bellen voor een afspraak maar u zult wanneer nodig wel direct een afspraak krijgen. Als u gezond bent, krijgt u binnen dezelfde dag de juiste behandeling.

Mocht u gebruik willen maken van de app, de urinepotjes met QR-code liggen vanaf nu klaar bij de balie. De potjes zijn alleen bestemd voor urine-onderzoek in de huisartsenpraktijk en niet voor urine-onderzoek in het ziekenhuis.

Drukte door luchtweginfecties

Heeft u hoge koorts, een snotneus, een nare hoest en spierpijn? U bent momenteel niet de enige. Het aantal griepachtige klachten dat wij zien is ongekend hoog. Veel mensen zijn verbaasd dat de corona sneltesten negatief blijven of dat ze nu alweer ziek zijn terwijl ze net corona hebben gehad. Spreekt het NIVEL nog over een vermoedelijke griepgolf (https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mogelijk-griepepidemie-op-komst), wij denken dat deze inmiddels gaande is. Ook het aantal kinderen met langdurige koorts en hoestklachten is hoog.

Alles leidt tot drukte aan de telefoon en op de spreekuren. We hebben de afgelopen 2 weken al extra personeel ingezet maar kunnen niet meer garanderen dat u voor sommige klachten langer moet wachten dan u gewend bent. We verwachten dat deze drukte van tijdelijke aard is en beschouwen het maar als nasleep van de afgelopen corona pandemie. Maar u zult voorlopig merken dat u langer moet wachten op de assistente en de huisarts, wel zorgen we ervoor dat bij medische spoed u altijd aan de beurt komt.

Corona maatregelen grotendeels vervallen

Nu de besmettingscijfers dalen en met name de ziekenhuis-opnames en ic-opnames voor COVID19 drastisch zijn afgenomen, is er besloten onze corona maatregelen grotendeels te laten vervallen. Zo vervalt de 1,5 meter maatregel. Ook de verplichting tot dragen van een mondneusmasker is vervallen. Wel blijven we waakzaam voor kwetsbare patiënten. Dit doen we door actief te screenen op COVID19 bij patiënten die in de praktijk komen. Heeft u luchtwegklachten, dan vragen wij tevoren een corona sneltest te doen. Heeft u ondanks een negatieve sneltest toch last van klachten die mogelijk bij corona kunnen passen, dan vragen wij u een mondneusmasker te dragen. Dit om de verspreiding van corona te verminderen. Het kan ook zijn dat uw hulpverlener een mondneusmasker draagt. Dit kan zijn uit zelfbescherming maar ook om te voorkomen dat kwetsbare patiënten via de hulpverlener worden besmet met corona.

Mocht u om gezondheidsredenen liever niet willen plaatsnemen in de wachtkamer, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. Wij kunnen ervoor zorgen dat u in de behandelkamer onder beschermende maatregelen gezien wordt.

929 Boostervaccinaties

Afgelopen donderdagavond tussen 17:00 – 21:00 hebben 929 mensen een boosterprik ontvangen van ons. Na een bliksemsnelle actie van huisartsenorganisaties in zuidoost Noord-Brabant, kregen wij de gelegenheid om als praktijk aan te sluiten bij deze boosterprik campagne. Het betekende een race tegen de klok waarbij we met minder dan 48 uur te gaan, zoveel mogelijk patienten wilde benaderen voor een boosterprik. Een persoonlijke uitnodiging op deze korte termijn was onmogelijk. Een emailbericht sturen, hetgeen natuurlijk het makkelijkst zou zijn, is onmogelijk vanwege AVG privacy wetgeving. 

Er restte niets anders dan gebruik te maken van de media. Een aankondiging in het Eindhovens Dagblad, op onze website maar vooral in de multimedia zorgde gelukkig voor een toestroom van patienten. En wel de patienten waarvoor deze boostercampagne bedoeld was; mensen die op basis van hun gezondheid kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Een deel van hen was al gevaccineerd door de GGD, een ander deel van hen zou deze mogelijk pas half januari krijgen. Met de kerstdagen voor de deur, was het belangrijk om zo snel mogelijk iedereen te vaccineren.

Er zijn die avond zoals gezegd 929 vaccins uitgedeeld. Nadat in het laatste uur van onze vaccinatiecampagne de toestroom begon te minderen, en spuiten hooguit 6 uur na prepareren bruikbaar zijn, hebben we besloten om ook niet-kwetsbare patienten de kans te geven een boosterprik te halen. Dit heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk van alle opgetrokken vaccins verlost werden en er geen verspilling heeft plaatsgevonden.

Alle 929 gevaccineerde personen zijn inmiddels geregistreerd bij het RIVM waardoor zij een QR-code kunnen krijgen. Mocht u nog geen QR-code kunnen opvragen, dan vragen wij u te wachten tot na oud & nieuw. Mogelijk dat vanwege de feestdagen de QR-code registratie bij het RIVM enige vertraging heeft opgelopen. Het is niet zinvol de praktijk te bellen voor een QR-code. Wij geven slechts uw gegevens door, de uiteindelijke registratie vindt elders plaats.

Boostercampagne 23 december geslaagd

Op donderdagavond 23 december hebben we het voor elkaar gekregen om in 4 uur tijd 950 patiënten van een boosterprik te voorzien. De wachtrij was soms tot enkele straten verderop maar de sfeer was fantastisch! Met een vlot tempo kon er, na een korte gezondheidscheck, door zes vaccinateurs de gewilde boosterprik worden toegediend. Tijdens de 15 minuten wachttijd kreeg de patiënt de opdracht zelf de administratie te doen. Deze werd uiteraard goed gecontroleerd en waar nodig werd men geholpen. Dit alles om te zorgen dat er geen problemen zouden kunnen ontstaan met de QR registratie.

Gelukkig werd niemand onwel van de vaccinatie en kon iedereen zonder klachten de priklocatie verlaten. Alle door de GGD geleverde vaccins zijn opgegaan. Deze vaccins moesten nog klaargemaakt worden. Een secuur en tijdrovend karwei waar wij enkele uren tevoren al mee begonnen waren. Er zijn deze avond zo’n 950 vaccins verwerkt. Ook het doorgeven van de gegevens aan het rivm (voor de qr-code), verliep voorspoedig. Alleen voor patiënten die niet ingeschreven zijn bij huisartsenpraktijk Brandevoort zal dit langer op zich laten wachten. Dat zal namelijk extern worden overgenomen.

Minder dan 48 uur geleden is besloten om deze actie op touw te zetten. Gelukkig kunnen we constateren dat het geslaagd is. Er zijn spannende momenten geweest, met name of het wel door mocht gaan van de instanties. Wij zijn als huisartsenpraktijk ontzettend blij met dit resultaat. We hopen op een evaluatie op hoger niveau die mogelijk doet inzien dat een en ander voorspoedig kan lopen wanneer je het uit handen durft te geven aan professionals.

Voor we afsluiten, willen we zeggen dat alles onmogelijk was geweest zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers van onder ander: wijkgebouw Het Brandpunt, Buurtzorg, Verloskundigepraktijk Dichtbij, Apotheek Brandevoort, Catharina ziekenhuis Eindhoven, vrienden, familie en Brandevoorters met hart voor de zorg! Ons dank is groot!

 

 

Booster prikken tussen 17:00 en 21:00 uur, vaccins zijn geleverd

De vaccins voor de boostercampagne van vanavond zijn geleverd. Het betreft enkel vaccins van het merk Pfizer. Dat is gunstig voor patiënten, het Pfizer vaccin kent over het algemeen minder bijwerkingen voor patiënten jonger dan 50 jaar als je het vergelijkt met Moderna. Voor de vaccinatiecampagne is het iets minder gunstig. Met name het juist prepareren van het Pfizer vaccin kost ten opzichte van het Moderna vaccin 4 keer langer de tijd. Vandaar dat wij ook de oproep doen om vanavond gespreid te komen. U hoeft niet allemaal om 17:00 uur op de stoep te staan, het zal enkel leiden tot een lange wachttijd. Komt u wat meer gespreid over de avond dan staat u minder lang in een rij. Vaccineren vindt plaats in wijkgebouw ’t Brandpunt. De parkeergelegenheid is zoals u weet erg beperkt, makkelijkste is om te voet te komen of met de fiets.

Vergeet niet uw indentiteitsbewijs mee te nemen!

Geen booster voor Oostenrijk!

Zojuist is ons een verhaal ter ore gekomen dat op diverse social media kanalen de ronde doet. Onze boostercampagne kan gebruikt worden voor een boosterprik zodat de skivakantie in Oostenrijk doorgang kan vinden. Laat duidelijk zijn dat dit niet het geval is. Wij hebben, geheel vrijwillig, aangeboden om de GGD te helpen voor de meest kwetsbare patiënten in onze huisartsenpraktijk. Daarom krijgen we, beperkt, vaccins om voor deze doelgroep te zetten. Het is momenteel nog spannend of we daadwerkelijk het aantal zullen krijgen dat we op papier nodig hebben. Bent u gezond en van plan even een booster mee te pakken voor een vakantie in Oostenrijk, dan zorgt u voor een tekort aan boosters voor de meest kwetsbare patiënten van deze wijk.

Onze actie is met goede intentie op touw gezet, zonder enig belang behalve de gezondheid van onze patiënten. Wij betreuren deze berichten en hopen u uw eigenbelang niet vooropstelt ten opzichte van de gezondheid van uw medemens. Helaas zullen we daarom morgen toch gaan controleren of u bekend bent in de huisartsenpraktijk en of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een boostervaccin. Dit leidt uiteraard tot langere wachttijden en ongemak.

Booster Brandevoort donderdag 23 december

Beste Patient,

Donderdagavond 23 december gaan we boostervaccins toedienen vanaf 17:00 uur in buurthuis ’t Brandpunt. De vaccins zijn alleen bedoeld voor patiënten van huisartsenpraktijk Brandevoort die voldoen aan de voorwaarde voor een griepprik. De voorwaarden staan beschreven in een eerder nieuwsbericht op onze website. U weet of u aan de voorwaarden voldoet als u recent van ons ook een uitnodiging heeft gehad voor een griepvaccinatie. Het is absoluut niet de bedoeling dat wij vaccins gaan toedienen aan gezonde jonge patiënten maar juist aan de kwetsbaarste groep van onze wijk. Het aantal beschikbare vaccins dat ons is toegewezen door de GGD is beperkt, wij willen u vragen geen misbruik te maken van deze actie.

Mocht u willen komen vaccineren de volgende punten van aandacht:

 • Vanaf 17:00 uur welkom bij buurthuis ’t Brandpunt
 • Er kan een rij ontstaan, wees geduldig u komt aan de beurt
 • Neem uw paspoort of identiteitsbewijs mee
 • Draag een mondmasker en houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
 • Vul bij binnenkomst eerst de gezondheidscheck in
 • Mocht bij gezondheidscheck blijken dat u niet in aanmerking komt voor een vaccin, volg de instructie van onze medewerkers
 • Volg de instructies van onze medewerkers
 • Vul na vaccinatie het registratieformulier in zodat wij uw QR-code kunnen aanvragen
 • Wacht 15 minuten na vaccinatie in de wachtzaal onder supervisie van onze surveillances

In de volgende gevallen mag en kan u niet in aanmerking komen voor een vaccin bij onze locatie:

 • De afgelopen 3 maanden heeft u corona gehad of bent u gevaccineerd tegen corona
 • U heeft bij de vorige vaccinatie een ernstige allergische reactie (huiduitslag binnen 4 uur, benauwdheid, flauwvallen, zwelling in het gezicht, mond of keel) gehad
 • U heeft een bloedstollingsziekte
 • U heeft in het verleden epilepsie-aanvallen gehad tgv vaccineren of koorts en niet recent met uw neuroloog overlegd of u gevaccineerd mag worden
 • U heeft op dit moment klachten van corona: koorts, fors hoesten, keelpijn, reuk en smaakverlies

Alstublieft bel niet de huisartsenpraktijk. Alle reguliere zorg moet doorgaan, deze campagne is een vrijwillige actie van ons die niet ten koste moet gaan van onze huisartsenzorg. Houd de website in de gaten voor nieuws.

Booster Campagne Brandevoort 23 december

Morgenavond gaat Huisartsenpraktijk Brandevoort net als vele huisartspraktijken in zuidoost Noord-Brabant, de kwetsbare patiënten voorzien van een boosterprik. We ondersteunen hiermee de lopende vaccinatiecampagne van de GGD zodat zo snel mogelijk de kwetsbare groepen uit onze samenleving beschermd kunnen worden tegen corona. We racen momenteel tegen de klok om ervoor te zorgen dat we morgenavond 23 december u van een vaccin kunnen voorzien. De vaccins zijn beschikbaar voor alle patiënten van huisartsenpraktijk Brandevoort die dit jaar ook een oproep hebben gehad voor de griepvaccinatie. Het gaat hierbij om patiënten:

 • Iedereen vanaf 60 jaar en ouder
 • Iedereen ouder dan 18 jaar de volgende aandoeningen:
  • hart of vaatziekte
  • diabetes
  • astma waarvoor inhalatie-corticosteroiden
  • COPD
  • nierziekte
  • reuma
  • dementie
  • epilepsie
  • M. Parkinson
  • Morbide obesitas (BMI>40)
  • Zwangeren
  • Bewezen longschade door corona

Heeft u de laatste 3 maanden een coronavaccin gehad of corona doorgemaakt dan komt u NIET in aanmerking voor een boostervaccin

Exacte tijd en plaats volgen zo spoedig mogelijk, Houd deze website in de gaten.