1 juli landelijke huisartsen manifestatie

#iedereeneenhuisarts brandevoort

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg
Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:
meer tijd hebben voor onze patiënten;
minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdag 1 juli gaan veel huisartsen naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Omdat wij van mening zijn dat de huidige zorgvraag in onze praktijk het niet toelaat dat wij de praktijk een hele dag sluiten, hebben we besloten een alternatieve actie te voeren. Vrijdagmiddag 1 juli organiseren wij een overleg met alle partijen die betrokken zijn bij zorg aan patiënten in Brandevoort. Tijdens dit overleg bespreken we bedreigingen van kwalitatief goede en beschikbare huisartsenzorg in de toekomst. De uitkomsten van het overleg willen we gebruiken om direct de zorg te verbeteren of om als dringend advies mee te geven aan het ministerie van VWS.

Daarom is onze praktijk op vrijdagmiddag 1 juli gesloten. Voor levensbedreigende spoedgevallen blijven we bereikbaar op ons spoednummer 0492-504704.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.