Geen psychiater meer in de huisartsenpraktijk

De afgelopen jaren hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van de heer G. Penders, psychiater. Hij was 1 maal per maand in de huisartsenpraktijk aanwezig om een speciaal spreekuur te doen. Op die dag zag hij op verzoek van ons patiënten. Niet voor een langdurige psychiatrische behandeling maar voor een eenmalig consult waarbij hij adviezen gaf wat voor deze patiënt een goede behandeling kon zijn. Dit kon gaan om een medicatie advies of om een bepaald type psychiatrische behandeling. Zowel huisartsen als psychologen van het gezondheidscentrum maakten dankbaar van deze kennis gebruik. Onze praktijkondersteuners GGZ hadden regelmatig nog korte overlegjes tussendoor over patiënten. Van patiënten hoorden we positieve geluiden terug, het scheelde lange wachttijd in de GGZ en de behandeling kon dichtbij plaatsvinden.

Helaas is hier een eind aan gekomen. De manier van werken is nog niet algemeen gebruikelijk en vergt dat de heer Penders ook werkzaam moet blijven binnen een GGZ kliniek. Door opgelopen werkdruk in de GGZ kliniek, heeft hij ervoor moeten kiezen om zijn werkzaamheden bij ons neer te leggen. An sich goed voor de GGZ zorg dat er geen psychiater verloren gaat maar wij betreuren het zeer dat we geen gebruik meer kunnen maken van zijn expertise. We hopen erop dat bij structurele oplossingen van de GGZ zorg, er weer ruimte bestaat voor een psychiater in de praktijk. We willen de heer Penders hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Uitval van zorgaanbod

Vanwege een langdurige onderbezetting in personeel en toegenomen druk op de huisartsenzorg, zijn wij genoodzaakt geweest om ons zorgaanbod af te schalen. We hebben deze noodmaatregel moeten nemen om te voorkomen dat de meest essentiële huisartsenzorg in het gedrang zou komen. Het aanbod van zorg dat momenteel vervallen is:

  • Psychiater in de huisartsenpraktijk voor eenmalig consulten van patiënten
  • Spirometrie (longonderzoek) op de praktijk
  • Reiziger spreekuur

De huidige omstandigheden hebben te maken met de lange wachttijden in de 2e lijns zorg (GGZ, Jeugdzorg, Ziekenhuizen) waardoor patiënten vaker een beroep doen op de huisarts alsmede een structureel personeelstekort door krapte op de arbeidsmarkt. 1 juli is er landelijk een huisartsen manifestatie gehouden om aandacht te vragen voor deze problemen. Mocht er na de zomer vanuit Den Haag geen structurele oplossingen komen dan verwachten wij op praktijkniveau nog verdere versobering van zorg. In afzonderlijke nieuwsartikelen zullen we per item uitleggen waarom dit is komen te vervallen en welke gevolgen dit heeft voor u als patiënt.