Saxenda/Liraglutide

Per 1 april 2022 wordt het middel liraglutide, merknaam Saxenda, vergoed vanuit de basisverzekering voor een specifieke groep patiënten met obesitas. Het middel kan bij ernstig overgewicht meehelpen bij afvallen. Er is een hoop media aandacht geweest voor het middel vandaar dat wij veel vragen hierover krijgen. We hebben besloten een FAQ op te stellen over liraglutide. Mocht u vragen hebben over behandeling met dit middel, dan willen we u vragen onderstaande eerst aandachtig door te nemen:

 1. Wat is liraglutide? Liraglutide is een medicijn dat het hongergevoel kan doen stillen. Het zorgt er niet direct voor dat je afvalt maar doordat je minder trek hebt en daardoor minder eet, kun je afvallen.
 2. Werkt liraglutide? Ja het medicijn is werkzaam gebleken bij patiënten met ernstig overgewicht BMI>35. Het lukt deze patiënten om in combinatie met een programma voor leefstijlverandering, zo’n 10% af te vallen. Doordat patienten hun leefstijl met behulp van liraglutide hebben kunnen aanpassen, is het mogelijk om na stoppen met liraglutide ook op een gezond gewicht te blijven. Gebruik van liraglutide zonder leefstijl verandering, leidt bij stoppen weer tot gewichtstoename. Kortom liraglutide is een goed hulpmiddel om een streefgewicht te bereiken als je je leefstijl hebt veranderd zodat je op dit gewicht kunt blijven.
 3. Hoe gebruik je liraglutide? Liraglutide zit in een spuitje dat elke dag onder de huid geïnjecteerd moet worden. Hierbij lijkt het iets op gebruik van insuline, de patiënt moet dit zelf aanleren.
 4. Wat kost liraglutide? Liraglutide kost per jaar ongeveer 2600 euro.
 5. Word liraglutide vergoed? Ja maar onder strenge voorwaarden:
  1. Er is sprake van een BMI > 40 of een BMI > 35 in combinatie met een hart en vaatziekte, slaapapnoe syndroom of artrose
  2. De patiënt heeft minimaal 1 jaar (aangepast per 1 juli 2022) een door het RIVM goedgekeurd leefstijl interventie programma gevolgd
  3. De patiënt weet aantoonbaar af te vallen in de eerste 3 maanden van gebruik
 6. Wie kan mij liraglutide voorschrijven? In principe kan iedere arts het middel voorschrijven mits aan de 3 bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.
 7. Schrijven huisartsen uit Brandevoort liraglutide voor? Ja, mits voldaan wordt aan de 3 vergoedingseisen van de zorgverzekeraar.
 8. Ik voldoe niet aan de voorwaarden maar ben bereid om voor liraglutide zelf te betalen, schrijven de huisartsen uit Brandevoort dit dan voor? Nee, wij schrijven het middel niet voor wanneer niet aan de voorwaarden voldaan wordt. Er is namelijk geen of nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat dit middel voor u geschikt is. Op dit moment is het middel weliswaar goedgekeurd voor de Nederlandse markt maar is het niet opgenomen in de behandelrichtlijnen voor huisartsen. Het voorschrijven van liraglutide is geen standaard huisartsgeneeskunde. We hebben besloten om het middel wel alvast voor te schrijven maar hierbij de nu geldende wetenschappelijke inzichten te gebruiken. Mogelijk dat in de toekomst een bredere groep patiënten in aanmerking zal komen voor liraglutide.
 9. Ik voldoe niet aan de voorwaarden, ben bereid voor liraglutide te betalen en wil het toch ergens kunnen bemachtigen? De verwachting is dat voor deze groep patiënten er op korte termijn mogelijk commerciële behandelklinieken zullen ontstaan. Wij sluiten als huisartsen niet uit dat binnen afzienbare tijd er voor een grotere groep patiënten een mogelijkheid wordt geboden. Het Nederlands Huisartsengenootschap heeft toegezegd prioriteit te maken van wetenschappelijk onderzoek naar liraglutide en het opnemen van dit middel in de huidige richtlijnen.

 

Uitval reisadvies spreekuur

Bij uitbreken van de corona crisis is het spreekuur voor reisadviezen op een lager pitje komen te staan. De vraag naar reisadviezen voor vaak (sub)tropische reizen was verdwenen. Nu corona niet meer een groot beslag legt op de dagelijkse zorg en het reizen weer flink is toegenomen, stijgt ook de vraag naar het reisadvies spreekuur. Tijdens dit spreekuur konden patiënten voor een vergoeding zowel terecht voor reisadviezen als vaccinaties. Dit spreekuur werd ook gebruikt voor het toedienen van vaccinaties op verzoek die niets te maken hadden met een geplande reis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaccinatie voor het HPV virus of meningokokken B. Dit zijn geen standaard vaccinaties maar kunnen voor sommige patiënten wel baten. Ze worden niet vergoed maar zijn wel tegen betaling verkrijgbaar.

Helaas door personeelstekort hebben we moeten beslissen dit spreekuur tot nader orde op te schorten. We hopen in 2023 weer een doorstart te kunnen maken, in welke vorm is nu nog niet duidelijk. Op dit moment kunt u voor een reizigerspreekuur (https://www.ggdbzo.nl/vaccinaties/reizigerszorg/) alsmede een vaccinatie op maat (https://www.ggdbzo.nl/vaccinaties/vaccin-op-maat/) terecht bij de GGZ-Oost Brabant. De kosten hiervoor zijn vergelijkbaar met ons en vallen dus niet onder de vergoeding van de zorgverzekeraar.

Geen psychiater meer in de huisartsenpraktijk

De afgelopen jaren hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van de heer G. Penders, psychiater. Hij was 1 maal per maand in de huisartsenpraktijk aanwezig om een speciaal spreekuur te doen. Op die dag zag hij op verzoek van ons patiënten. Niet voor een langdurige psychiatrische behandeling maar voor een eenmalig consult waarbij hij adviezen gaf wat voor deze patiënt een goede behandeling kon zijn. Dit kon gaan om een medicatie advies of om een bepaald type psychiatrische behandeling. Zowel huisartsen als psychologen van het gezondheidscentrum maakten dankbaar van deze kennis gebruik. Onze praktijkondersteuners GGZ hadden regelmatig nog korte overlegjes tussendoor over patiënten. Van patiënten hoorden we positieve geluiden terug, het scheelde lange wachttijd in de GGZ en de behandeling kon dichtbij plaatsvinden.

Helaas is hier een eind aan gekomen. De manier van werken is nog niet algemeen gebruikelijk en vergt dat de heer Penders ook werkzaam moet blijven binnen een GGZ kliniek. Door opgelopen werkdruk in de GGZ kliniek, heeft hij ervoor moeten kiezen om zijn werkzaamheden bij ons neer te leggen. An sich goed voor de GGZ zorg dat er geen psychiater verloren gaat maar wij betreuren het zeer dat we geen gebruik meer kunnen maken van zijn expertise. We hopen erop dat bij structurele oplossingen van de GGZ zorg, er weer ruimte bestaat voor een psychiater in de praktijk. We willen de heer Penders hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Uitval van zorgaanbod

Vanwege een langdurige onderbezetting in personeel en toegenomen druk op de huisartsenzorg, zijn wij genoodzaakt geweest om ons zorgaanbod af te schalen. We hebben deze noodmaatregel moeten nemen om te voorkomen dat de meest essentiële huisartsenzorg in het gedrang zou komen. Het aanbod van zorg dat momenteel vervallen is:

 • Psychiater in de huisartsenpraktijk voor eenmalig consulten van patiënten
 • Spirometrie (longonderzoek) op de praktijk
 • Reiziger spreekuur

De huidige omstandigheden hebben te maken met de lange wachttijden in de 2e lijns zorg (GGZ, Jeugdzorg, Ziekenhuizen) waardoor patiënten vaker een beroep doen op de huisarts alsmede een structureel personeelstekort door krapte op de arbeidsmarkt. 1 juli is er landelijk een huisartsen manifestatie gehouden om aandacht te vragen voor deze problemen. Mocht er na de zomer vanuit Den Haag geen structurele oplossingen komen dan verwachten wij op praktijkniveau nog verdere versobering van zorg. In afzonderlijke nieuwsartikelen zullen we per item uitleggen waarom dit is komen te vervallen en welke gevolgen dit heeft voor u als patiënt.

1 juli landelijke huisartsen manifestatie

#iedereeneenhuisarts brandevoort

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg
Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:
meer tijd hebben voor onze patiënten;
minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdag 1 juli gaan veel huisartsen naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Omdat wij van mening zijn dat de huidige zorgvraag in onze praktijk het niet toelaat dat wij de praktijk een hele dag sluiten, hebben we besloten een alternatieve actie te voeren. Vrijdagmiddag 1 juli organiseren wij een overleg met alle partijen die betrokken zijn bij zorg aan patiënten in Brandevoort. Tijdens dit overleg bespreken we bedreigingen van kwalitatief goede en beschikbare huisartsenzorg in de toekomst. De uitkomsten van het overleg willen we gebruiken om direct de zorg te verbeteren of om als dringend advies mee te geven aan het ministerie van VWS.

Daarom is onze praktijk op vrijdagmiddag 1 juli gesloten. Voor levensbedreigende spoedgevallen blijven we bereikbaar op ons spoednummer 0492-504704.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.

Praktijk accreditatie 2022 geslaagd

Als huisartsenpraktijk doen we iedere dag ons best om veilige kwalitatieve zorg te verlenen. Om te laten zien dat we niet alleen zeggen dat we ons best doen, laten we ons al sinds 2019 toetsen op de zogenaamde NEN 15224. Dit is een internationaal geldende kwaliteitsnorm speciaal gemaakt voor de zorg. Op gebied van veiligheid, hygiene en privacy dien je als huisartsenpraktijk te kunnen aantonen dat je volgens de laatst geldende kwaliteitseisen werkt. Een inspecteur beoordeeld jaarlijks of dit ook daadwerkelijk het geval is. Ook in 2022 hebben we het NEN 15224 certificaat weer behaald. Met dit certificaat voldoet onze praktijk aan de voorwaarde om je een geaccrediteerde praktijk te mogen noemen.

Een hoop technische informatie waarbij het voor als patiënt het belangrijkste is te weten dat we niet alleen zelf zeggen dat we streven naar kwalitatief goede patiëntenzorg, maar dat hier ook op toegezien is.

Praktijk weer online bereikbaar

Wegens corona hebben we begin 2020 moeten beslissen om het maken van online afspraken tot nader order op te schorten. Het risico dat op deze manier mogelijk met corona besmette patienten in contact zouden komen met kwetsbare patienten, was te groot. Nu de corona-crisis achter ons ligt en de drukte aan de telefoon van ongekende grootte is, werd het snel tijd om de online afspraken mogelijkheid weer open te zetten. Vanaf vorige week is het weer mogelijk om online afspraken te maken op het spreekuur. U kunt slechts een reguliere afspraak inplannen. Dit wil zeggen dat u de in Nederland gebruikelijke afspraaktijd van slechts 10 minuten reserveert. In deze tijd kunt u 1 klacht bespreken met de huisarts. Heeft u meerdere klachten en verwacht u meer dan 10 minuten nodig te hebben dan heeft u twee opties. U kunt de assistente bellen met de vraag om meer tijd in te boeken (een dubbele afspraak) of u maakt zelf per klacht een afspraak online. Wij adviseren u het eerste te doen aangezien anders de kans groot is, dat u op verschillende dagen op het spreekuur moet komen.

Komt u voor een klacht van psychische aard (depressie, burnout, opvoedingsproblemen etc) dan mag u geen online afspraak inboeken. Voor dergelijke problemen dient u te bellen met de doktersassistente om een geschikte dubbele afspraaktijd in te boeken. De ervaring is dat dergelijke consulten geregeld uitlopen, onze assistentes zorgen ervoor dat dit weer niet leidt tot lange wachttijden in de wachtkamer.

Wij vragen vriendelijk uw medewerking te verlenen met bovenstaande. Zo houdt u in tijden van huisarts en personeelstekorten, de zorg zoveel mogelijk voor iedereen beschikbaar zonder al te lange wachttijden. Wellicht heeft u de kranten en het nieuws gevolgd, de capaciteitsproblemen in de zorg zijn na de coronacrisis fors toegenomen. Ook Huisartsenpraktijk Brandevoort kampt met personele krapte en toegenomen zorgvraag van patienten die momenteel niet terecht kunnen in ziekenhuis of GGZ instellingen.

Online afspraak maken

Pilot UriCheQR app

We zijn deze week van start gegaan met een pilot ter verbetering van de zorg voor patiënten met mogelijk een blaasontsteking. We maken hierbij gebruik van een app die nog in testfase is. Het gaat om de UriCheQR app. Patiënten die vermoeden dat ze mogelijk een blaasontsteking hebben, kunnen hiervoor een potje pakken uit het rek naast de balie. Op het potje vindt u een QR-code. Door de QR-code te scannen met uw mobiel wordt automatisch een interactieve webpagina geopend, een zogenaamde webapp. U hoeft dus niets te downloaden en u kunt met elke smartphone gebruik maken van deze service.

De webapp zal met uw toestemming een aantal vragen stellen en u helpen bij het adequaat afnemen van een urine monster. De vragen zijn nodig om direct te kunnen bepalen wat voor u de beste zorg is. Zo kan het zijn dat u gezond bent en klachten heeft die bij een blaasontsteking passen. De app zal u dan instrueren de urine in te leveren bij de afgiftebalie. Terwijl u weer verder kunt gaan, zal de assistente uw urine onderzoeken en aan de hand van uw gegevens direct een behandeling kunnen starten. Het voorlopige streven is, dat u binnen 4 uur geholpen de juiste behandeling krijgt.

Maar het kan ook zijn dat u klachten aangeeft die mogelijk passen bij een nierbekken ontsteking of dat u door een andere aandoening kwetsbaar bent. De app zal u dan automatisch verwijzen naar de assistente die uw urine direct kan onderzoeken en u de juiste onderzoeken of behandeling kan aanbieden.

Door gebruik te maken van de UriCheQR app denken we sneller de juiste hulp te kunnen bieden voor patiënten met een mogelijke blaasontsteking. U hoeft niet meer te bellen voor een afspraak maar u zult wanneer nodig wel direct een afspraak krijgen. Als u gezond bent, krijgt u binnen dezelfde dag de juiste behandeling.

Mocht u gebruik willen maken van de app, de urinepotjes met QR-code liggen vanaf nu klaar bij de balie. De potjes zijn alleen bestemd voor urine-onderzoek in de huisartsenpraktijk en niet voor urine-onderzoek in het ziekenhuis.

Drukte door luchtweginfecties

Heeft u hoge koorts, een snotneus, een nare hoest en spierpijn? U bent momenteel niet de enige. Het aantal griepachtige klachten dat wij zien is ongekend hoog. Veel mensen zijn verbaasd dat de corona sneltesten negatief blijven of dat ze nu alweer ziek zijn terwijl ze net corona hebben gehad. Spreekt het NIVEL nog over een vermoedelijke griepgolf (https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mogelijk-griepepidemie-op-komst), wij denken dat deze inmiddels gaande is. Ook het aantal kinderen met langdurige koorts en hoestklachten is hoog.

Alles leidt tot drukte aan de telefoon en op de spreekuren. We hebben de afgelopen 2 weken al extra personeel ingezet maar kunnen niet meer garanderen dat u voor sommige klachten langer moet wachten dan u gewend bent. We verwachten dat deze drukte van tijdelijke aard is en beschouwen het maar als nasleep van de afgelopen corona pandemie. Maar u zult voorlopig merken dat u langer moet wachten op de assistente en de huisarts, wel zorgen we ervoor dat bij medische spoed u altijd aan de beurt komt.

Corona maatregelen grotendeels vervallen

Nu de besmettingscijfers dalen en met name de ziekenhuis-opnames en ic-opnames voor COVID19 drastisch zijn afgenomen, is er besloten onze corona maatregelen grotendeels te laten vervallen. Zo vervalt de 1,5 meter maatregel. Ook de verplichting tot dragen van een mondneusmasker is vervallen. Wel blijven we waakzaam voor kwetsbare patiënten. Dit doen we door actief te screenen op COVID19 bij patiënten die in de praktijk komen. Heeft u luchtwegklachten, dan vragen wij tevoren een corona sneltest te doen. Heeft u ondanks een negatieve sneltest toch last van klachten die mogelijk bij corona kunnen passen, dan vragen wij u een mondneusmasker te dragen. Dit om de verspreiding van corona te verminderen. Het kan ook zijn dat uw hulpverlener een mondneusmasker draagt. Dit kan zijn uit zelfbescherming maar ook om te voorkomen dat kwetsbare patiënten via de hulpverlener worden besmet met corona.

Mocht u om gezondheidsredenen liever niet willen plaatsnemen in de wachtkamer, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. Wij kunnen ervoor zorgen dat u in de behandelkamer onder beschermende maatregelen gezien wordt.