Hierbij verklaar ik in te stemmen met de verwerking van mijn persoonsgegevens en medische gegevens zoals hieronder beschreven:

1. Doel van de verwerking: Mijn persoonsgegevens en medische gegevens zullen worden verwerkt om mijn gezondheidstoestand te beoordelen en om mij de nodige gezondheidszorg te bieden.

2. Gegevens die worden verwerkt: De persoonsgegevens die worden verwerkt omvatten mijn naam, geboortedatum en e-mailadres. De medische gegevens die worden verwerkt omvatten de door mij opgegeven medicijnen en dosering.

3. Verwerkingsverantwoordelijke: De verwerkingsverantwoordelijke is Huisartsenpraktijk Brandevoort, die verantwoordelijk is voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en medische gegevens.

4. Opslag van gegevens: uw aangeleverde gegevens worden ten hoogste 24 uur opgeslagen in een database gelegen op een binnen de EU functionerende server. Hierna worden uw gegevens in vorm van een email verstuurd naar een intern emailadres van Huisartsenpraktijk Brandevoort. De mailserver is eveneens gelegen binnen de EU.

5. Verwerking van gegevens: mijn aanvraag voor een herhaalrecept wordt binnen 2 werkdagen gecontroleerd op juistheid. Bij gebleken juistheid wordt het recept verzonden naar de apotheek.

6. Juistheid van gegevens: ik ben zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste persoonsgegevens en meditatiegegevens. Indien de gegevens niet correct door mij worden aangeleverd, stem ik er mee in dat deze niet verwerkt kunnen worden.

7. In geval van onmogelijkheid tot verwerking van mijn aanvraag zal op het door mij opgegeven e-mailadres hierover bericht worden gegeven binnen maximaal 2 werkdagen.

4. Duur van de verwerking: ik mag verwachten dat een juiste aanvraag voor herhaalmedicatie binnen 2 werkdagen wordt verstuurd naar de apotheek. De verwerkingsduur van de apotheek valt niet onder verantwoordelijkheid van Huisartsenpraktijk Brandevoort.

8. Rechten: als betrokkene heb ik het recht om mijn persoonsgegevens en medische gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ik kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens en het recht uitoefenen om mijn gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

9. Toestemming intrekken: Ik kan mijn toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en medische gegevens op elk moment intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat ik mijn toestemming introk.

Door dit akkoord te ondertekenen, verklaar ik dat ik volledig op de hoogte ben van de verwerking van mijn persoonsgegevens en medische gegevens en dat ik hiermee instem.