Skip to content

Geen psychiater meer in de huisartsenpraktijk

De afgelopen jaren hebben we dankbaar gebruik kunnen maken van de heer G. Penders, psychiater. Hij was 1 maal per maand in de huisartsenpraktijk aanwezig om een speciaal spreekuur te doen. Op die dag zag hij op verzoek van ons patiënten. Niet voor een langdurige psychiatrische behandeling maar voor een eenmalig consult waarbij hij adviezen gaf wat voor deze patiënt een goede behandeling kon zijn. Dit kon gaan om een medicatie advies of om een bepaald type psychiatrische behandeling. Zowel huisartsen als psychologen van het gezondheidscentrum maakten dankbaar van deze kennis gebruik. Onze praktijkondersteuners GGZ hadden regelmatig nog korte overlegjes tussendoor over patiënten. Van patiënten hoorden we positieve geluiden terug, het scheelde lange wachttijd in de GGZ en de behandeling kon dichtbij plaatsvinden.

Helaas is hier een eind aan gekomen. De manier van werken is nog niet algemeen gebruikelijk en vergt dat de heer Penders ook werkzaam moet blijven binnen een GGZ kliniek. Door opgelopen werkdruk in de GGZ kliniek, heeft hij ervoor moeten kiezen om zijn werkzaamheden bij ons neer te leggen. An sich goed voor de GGZ zorg dat er geen psychiater verloren gaat maar wij betreuren het zeer dat we geen gebruik meer kunnen maken van zijn expertise. We hopen erop dat bij structurele oplossingen van de GGZ zorg, er weer ruimte bestaat voor een psychiater in de praktijk. We willen de heer Penders hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Deel dit artikel:

WhatsApp
Twitter
Facebook
Email

Bekijk ook..

Saxenda/Liraglutide

Per 1 april 2022 wordt het middel liraglutide, merknaam Saxenda, vergoed vanuit de basisverzekering voor een specifieke groep patiënten met obesitas. Het middel kan bij

Update website

Afgelopen dagen is de website volledig up to date gemaakt en heeft het her en der een frisse look gekregen. Zo is het zorgaanbod geactualiseerd