Modernisering van huidige telefooncentrale

Op woensdag 7 juni staat er een grote verandering te wachten met betrekking tot onze telefooncentrale; deze zal worden gemoderniseerd. Helaas kan deze overgang enige hinder met zich meebrengen. We willen u graag op de hoogte brengen dat de telefonische wachttijd mogelijk iets langer is dan u gewend bent. Daarnaast bestaat er een kleine kans dat we gedurende een kort moment niet bereikbaar zijn. Wees gerust, we doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Het kan voorkomen dat u dringend medische hulp nodig heeft en we onverhoopt niet bereikbaar zijn. In dat geval vragen we u vriendelijk om direct contact op te nemen met het alarmnummer 112.

Deze upgrade van onze telefooncentrale is bedoeld om juist de telefonische wachttijd in de toekomst te verlagen en onze werkprocessen te versnellen. We geloven dat dit uiteindelijk zal resulteren in een betere dienstverlening aan u. We willen u bij voorbaat bedanken voor uw begrip en geduld tijdens deze transitie. We streven ernaar om zo snel mogelijk weer volledig operationeel te zijn.

Thuis bloeddrukmeting

“Dokter kunt u mijn bloeddruk eens meten?”, is een vaak gehoorde vraag op het spreekuur. Vandaag de dag bepalen we dan de bloeddruk met een elektronische bloeddrukmeter. De tijd dat we met de hand en stethoscoop de bloeddruk maten, is voorbij. Het is inmiddels goed aangetoond dat de elektronische apparaten het minimaal even goed doen. Tevens is aangetoond dat de bloeddruk in de spreekkamer minimaal een paar millimeter kwikdruk hoger is dan thuis. Vaker is het verschil een stuk groter. Het geeft een onbetrouwbare uitslag; heeft de patiënt nou daadwerkelijk hoge bloeddruk of is er sprake van wat gezonde “wedstrijdspanning” in de spreekkamer? Om te voorkomen dat we iedereen bestempelen als hoge bloeddruk patiënt, of erger, direct bloeddrukverlagers voorschrijven, heeft er onderzoek plaatsgevonden naar wat de beste manier van bloeddruk meten is. Het zal u niet verbazen, een goede bloeddrukmeting doe je bij de patiënt thuis, in alle rust.

Vroeger zou dat een uitdaging zijn geweest om iedere vermeende hoge bloeddruk patiënt, thuis te gaan bezoeken voor een bloeddrukmeting. Maar met de komst van de elektronische bloeddrukmeter, is dit verleden tijd. U blijkt zelf heel goed in staat uw eigen bloeddruk correct te meten. Dit doet u door met een elektronische bloeddrukmeter uw bloeddruk te meten zowel ’s ochtends als ’s avonds en dat zeven dagen lang. De gemiddelde bloeddruk die hier uitkomt, is uw bloeddruk.

Omdat we vinden dat dit de enige correcte vorm is van bloeddrukmeting, zullen we op de vraag “Dokter kunt u mijn bloeddruk eens meten?”, voortaan antwoorden dat u dit het beste zelf kan doen. Hopelijk begrijpt u nu, dat dit niet voortkomt uit luiheid.

Om ervoor te zorgen dat u op de juiste manier meet en met de juiste meter (een goede elektronische bloeddrukmeter is er tegenwoordig voor minder dan 30 euro!), hebben we het voor u gemakkelijk gemaakt. Op onze website vindt u onder het kopje “zorg” in het hoofdmenu, het item “thuis bloeddrukmeting”. U kunt ook hier klikken. U kunt op deze manier ook elektronisch uw bloeddrukwaarden aan ons doorgeven zodat we dit direct kunnen verwerken in uw medisch dossier. Uiteraard mag u de bloeddrukwaarden ook op papier aan ons doorgeven.

Behandeling bij psycholoog nog wel verzekerd?

Als huisarts verwijzen wij regelmatig patiënten naar een psycholoog. Binnen ons gezondheidscentrum hebben wij een goede samenwerking met psychologenpraktijk PsyHelmond. Patiënten kunnen daar zowel voor basis als specialistische GGZ zorg terecht. Maar sinds kort geldt dit helaas niet meer voor alle patiënten. Zorgverzekeraar Achmea heeft de vergoeding voor psychologische zorg bij PsyHelmond voorzien van een quotum. Wanneer een x aantal patiënten in behandeling is, zal voor dat jaar geen verdere zorg vergoed worden voor nieuwe patiënten. Onlangs werden wij door PsyHelmond erop geattendeerd dat het quotum voor Achmea verzekerden voor 2023 reeds bereikt is. Dit betekent dat voor Achmea verzekerden er in 2023 geen behandeling meer mogelijk is bij PsyHelmond. Wel kunnen patiënten elders terecht. Achmea heeft hierin een zorg en bemiddelingsplicht.

Wij willen iedereen die bij Achmea of een dochteronderneming (FBTO, AON, De Friesland, Zilveren Kruis, en Prolife) verzekerd is, waarschuwen om bij een verwijzing naar de psycholoog er bewust van te zijn dat dit niet naar PsyHelmond kan. We betreuren dat dit voor u kan betekenen dat uw zorg niet binnen ons gezondheidscentrum kan plaatsvinden.

Psycholoog gezocht

De psychologen praktijk in ons gezondheidscentrum (PsyHelmond) is per direct op zoek naar een gedreven gz-psycholoog. Zij bieden basis GGz en specialistische GGz voor volwassenen en werken vanuit verschillende referentiekaders.

Vacature:
Wij zoeken een collega die, net als wij, gedreven is door inhoud en zich wil blijven ontwikkelen in het vak. We bieden een werkplek waarin volop gelegenheid is om zowel klachtgericht als inzichtgevend te werken. Met werkbegeleiding en cursussen investeren we in jouw ontwikkeling als therapeut. De problematiek die we in de praktijk zien is veelzijdig en complex. Onze cliëntenpopulatie is veelal hoogopgeleid en gemotiveerd, maar soms ook veeleisend. Deze combinatie vraagt om een behandelaar (m/v) die stevig in haar schoenen staat en zelfstandig kan werken.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit individuele therapie, zowel BGGZ als SGGZ, deelname aan intervisie en overleg binnen het gezondheidscentrum.

Aanbod
Uren en werkdagen in overleg, maar bij voorkeur 3 dagen. Wij bieden een fijne collegiale sfeer in een praktijk waarin zaken op orde zijn. De praktijk is in 2012 opgericht door 2 psychotherapeuten en inmiddels hebben we 3 GZ-psychologen in vaste dienst. Er is weinig gedoe of regelzucht waardoor de inhoud van het vak voorop staat. De beste indruk van onze praktijk krijg je door contact op te nemen met een van onze medewerkers. Kijk eens op onze website en neem gerust contact met ze op.

Meer informatie op www.psyhelmond.nl. Reacties naar p.willemsen@psyhelmond.nl

Personeelstekort doktersassistentes

Het leek er even op dat we vanaf februari 2023 weer volledige bezetting hadden met doktersassistentes maar helaas was dit van korte duur. Komende zomer dreigt weer een structurele onderbezetting in het aantal doktersassistentes. Het is een inmiddels wijdverbreid fenomeen in de zorg dat op tal van vlakken personele krapte ontstaat. Sinds de COVID19 pandemie is er ook binnen huisartsenpraktijk Brandevoort gemiddeld 1 FTE doktersassistente te weinig geweest naar onze zin. We kijken inmiddels met een bredere blik naar de arbeidsmarkt en hebben afgelopen 1,5 jaar succesvol een verpleegkundige laten omscholen tot doktersassistente. Maar ook met deze verandering in functie-eisen blijft het aanbod schaars en voorzien we komende zomer mogelijk toch een onderbezetting tegemoet te gaan.

Het zal tot een aantal merkbare zaken leiden:

  • Langere wachttijd aan de balie
  • Langere wachttijd aan de telefoon
  • Langere wachttijd voor het spreekuur van de doktersassistente
  • Verminderde telefonische bereikbaarheid van de doktersassistente bij niet spoedgevallen

Prioriteit zal uitgaan naar de bereikbaarheid in geval van spoed. Wij willen u met klem vragen geen gebruik te maken van de spoedlijn wanneer er geen sprake is van medische spoed. Oneigenlijk gebruik kan ertoe leiden dat patiënten met een spoedvraag niet geholpen kunnen worden.

Verder werken we aan een nieuw telefonie en ICT systeem. We hopen dit in juni te kunnen realiseren. Hierdoor zal een deel van de telefonische zorgvragen kunnen worden weggevangen doordat we u beter kunnen instrueren hoe u ons online kunt bereiken. We hopen dat u kennis wilt maken met mijngezondheid.net en MedGemak of de recepten herhaal service op deze website. Als we samen proberen de telefoonlijn wat minder te bezetten, zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid op peil blijft. Dank voor uw medewerking.

Gedeeltelijke uitval praktijkondersteuning

Vanwege ziekte is momenteel een deel van onze praktijkondersteuning somatiek weggevallen. Dit houdt in dat er voor de chronische zorg, van patienten met hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, hart en vaatziekten, diabetes mellitus en astma of COPD, langere wachttijden zullen ontstaan. We doen er alles aan om het personeelstekort zo snel mogelijk te verhelpen. Om ervoor te zorgen dat de essentiële zorg wel doorgang kan vinden, hebben we het zorgaanbod wat versoberd. Zo zal een deel van de spirometrie onderzoeken in het ziekenhuis gaan plaatsvinden in plaats van op de praktijk. Het stoppen met roken spreekuur wordt gestopt. Er zijn inmiddels genoeg aanbieders van dergelijke spreekuren elders die vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Patiënten met een licht verhoogd risico op hart- en vaatziekten die hiervoor geen medicijnen hoeven te gebruiken worden nu nog vaak jaarlijks tot tweejaarlijks gezien door de praktijkondersteuner. De huidige richtlijnen adviseren om deze patiënten iedere 5 jaar te vervolgen. We zullen de komende tijd kritisch gaan kijken naar onze vervolgfrequentie en waar nodig aanpassen naar laatste wetenschappelijke inzichten.

Hoewel deze versobering van zorg niet in lijn is met wat we zouden willen, is het wel de realiteit van dit moment dat er door personeelstekorten geschipperd zal moeten worden. We menen op deze manier wel de zorg te kunnen handhaven zonder dat er wordt ingeleverd op kwaliteit.

Student Geneeskunde gezocht

Young cheerful doctor in whitecoat holding clipboard with document

Wij zoeken een enthousiaste student geneeskunde die op zoek is naar een plek om werkervaring op te doen in de (huisarts)geneeskunde. Je werkzaamheden bestaan uit (medische) administratie, ondersteuning van de doktersassistente en ondersteuning van de praktijkondersteuners somatiek. Denk hierbij aan het verwerken van medische gegevens, het afhandelen van eenvoudige medische vragen aan de balie en het doen van een zelfstandig assistente spreekuur (cardiovasculaire risico inventarisatie). Gaandeweg bestaat er de mogelijkheid tot uitbreiding van je werkzaamheden waarbij je begeleid zult worden van een van de huisartsen. Bij gebleken geschiktheid bestaat er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het leren vervaardigen van spirometrie of ECG.

Onze huisartsenpraktijk bestaat uit 7 vaste huisartsen, 4 praktijkondersteuners, 1 manager en 6 assistentes. We bieden zorg voor de nieuwbouwwijk Brandevoort. We proberen zoveel mogelijk eerstelijns zorg aan te bieden. We willen jou een flexibele werkplek aanbieden waarin je ervaring kunt opdoen in werken in de zorg. We begrijpen dat je als student behoefte hebt aan flexibele arbeidstijden, ook bieden we de mogelijkheid tot thuiswerken.

Lijkt het je iets en ben je in bezit van liefst een bachelor geneeskunde of minimaal een propedeuse geneeskunde, dan nodigen we je van harte uit om vrijblijvend kennis te maken door contact op te nemen met 0492-504707.

Resultaten patiënten enquête 2023

Filling in Medical Form

Goed nieuws voor patiënten van huisartsenpraktijk Brandevoort! Uit een recent gehouden enquête onder 676 patiënten in maart en april is gebleken dat de huisartsenpraktijk gemiddeld een beoordeling van 8,3 heeft gekregen. Patiënten hebben vooral de verleende zorg en de bejegening van zowel huisartsen, praktijkondersteuners als doktersassistenten als goed tot uitstekend beoordeeld. De resultaten van de enquête laten zien dat de huisartsenpraktijk de patiënten op een professionele en vriendelijke manier behandelt.

Hoewel er punten van aandacht zijn genoemd, zoals de lift en de krapte in de wachtruimte tijdens piekmomenten, is de algehele waardering voor de huisartsenpraktijk zeer positief. Patiënten waren ook overwegend tevreden over de wachttijden, zowel aan de telefoon als in de wachtkamer.

De huisartsenpraktijk is blij met de respons van de patiënten en wil hen hartelijk bedanken voor het invullen van de enquêtes. De resultaten van de enquête worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg op een hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het team van huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten blijft zich inzetten voor de beste zorg voor de patiënten van huisartsenpraktijk Brandevoort.

Vacature doktersassistente

Vanwege de groei van de praktijk zijn wij op zoek naar een nieuwe doktersassistente voor 25 tot 29 uur per week.

Wij zoeken een enthousiaste assistent(e) die in staat is het vak van doktersassistente zelfstandig in de volle breedte uit te voeren. We doen veel diagnostiek en behandelingen in eigen beheer en verwachten dat je naast telefoon- en baliewerkzaamheden ook in staat bent assistentenspreekuur te draaien met gevarieerde medisch technische handelingen. Daarnaast kun je zelfzorgadviezen geven conform praktijkprotocollen en NHG standaarden en ben je bekend met het triëren van zorgvragen.

Onze praktijk is continu in ontwikkeling, we bieden ons personeel ook de gelegenheid zichzelf te blijven ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zichzelf blijven scholen en bieden hier mogelijkheden toe.

Onze praktijk kent een tamelijk grote populatie patiënten die communiceert in het Engels, kennis van de Engelse taal is een voordeel.

Functie-eisen:

  • MBO diploma doktersassistente
  • Teamspeler
  • Bekend met medisch technische handelingen en triage
  • Computervaardig
  • Communicatief vaardig
  • Zelfstandig en assertief

Herken jij je in deze eigenschappen en heb je zin ons team te komen versterken? Dan nodigen we je van harte uit een motivatiebrief en CV te sturen naar manager@sgcb.nl

Startdatum: in overleg

Soort dienstverband: Parttime, Onbepaalde tijd

Parttime uren: 25-29 per week

Forse groei aantal patiënten blijft moeilijke uitdaging

U heeft het vast vernomen uit diverse media; er is op vele plekken in het land een tekort aan huisartsen. In sommige delen van het land krijgen patiënten al geen huisarts meer of is er een wachttijd van 2 weken voordat je op het spreekuur kunt komen. Ook in Huisartsenpraktijk Brandevoort is er na de corona crisis veel veranderd. Het aantal patiënten groeit hard, momenteel met 50 nieuwe inschrijvingen per maand. De ziekenhuizen, GGZ instellingen en gemeente Helmond kunnen de zorgvraag niet aan en sturen regelmatig patiënten terug naar de huisarts. Het aantal patiënten met psychische klachten is sterk toegenomen. Een grotere uitdaging bestaat uit het vinden van geschikt personeel. De afgelopen twee jaar heeft onze praktijk 1 FTE doktersassistente tekort gehad. Pas sinds 1 februari jongstleden hebben we dit gat weer kunnen opvullen. Menig praktijk heeft vanwege deze redenen een patiëntenstop. Dit betekent dat u zich niet kunt inschrijven als nieuwe patiënt ondanks dat u wel in de buurt woont van de huisartsenpraktijk.

In de corona tijd hebben we als praktijk ervoor gekozen om net als de wijk, te blijven groeien. Het sluiten van de praktijk zou tot gevolg hebben dat alle nieuwe inwoners geen huisarts in de buurt meer zouden hebben. Iets dat niet past bij onze missie en visie. Wel zijn we erg streng gaan kijken naar nieuwe inschrijvingen. Alleen als u woonachtig bent in de wijk Brandevoort, dan kunt u zich inschrijven bij onze huisartsenpraktijk.

Om de groei aan te kunnen, is het een uitdaging om huisartsen te vinden. Het aantal huisartsen dat praktijkhouder wil worden, is schaars. Gelukkig hebben we Mw. drs. D. van Gorp aan onze huisartsenpraktijk weten te binden. Zij zal voor alle nieuwe inschrijvingen de nieuwe huisarts worden. Momenteel werkt Mw. van Gorp als vaste waarnemer bij huisartsenteam Camron & Schoots. Met de huidige groeisnelheid valt te verwachten dat Mw. van Gorp ongeveer eind 2024, begin 2025 een volledig zelfstandige huisartsenpraktijk heeft. Dat wil zeggen dat patiënten vanaf dat moment alleen nog bij huisarts van Gorp op het spreekuur zullen komen, als zij bij haar zijn ingeschreven.